Eolus vind är en av Sveriges ledande vindkraftprojektörer. De har medverkat vid uppförandet av 477 av de 3048 vindkraftverk som finns i Sverige. Eolus vind har sedan starten 1990 utvecklat en gedigen kompetens när det gäller etablering av vindkraftsanläggningar. Eolus huvudidé är att realisera projekt främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar till en bred kundbas av investerare.

 

4
Value Drivers
1
Quality of Earnings
1
Risk Profile
3
Quality of Management

Eolus Vind – Besked om ett potentiellt miljardprojekt väntas inom kort

P/B på 0,82 ger god substansrabatt.
Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till 1,7 viket indikerar att Eolus kan vara undervärderad jämfört med sina konkurrenter.

Försäljning av 27 Google-verk för 95 miljoner euro.
Under 2015 såldes 27 vindkraftverk för 95 miljoner euro till Ewc. Dessa verk var en del av ett PPA som Google tecknat där de under tio år köper all producerad el till ett fast pris.

Estimerad EBIT-tillväxt på 254 % 2014-2015.
Under räkenskapsåret 2013-2014 var rörelseresultatet 41 miljoner. Vår prognos för 2014-2015 är 104,15 miljoner kronor vilket innebär en tillväxt på 254 %.