Envirologic är ett miljövårdsbolag som utvecklar, tillverkar och säljer robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen med stora rengöringsbehov med hjälp av högtryckstvätt. Dessa utrymmen är främst stallar hos grisproducenter. Bolaget har sedan 2001 sålt ca 600 högtrycktvättande robotar till ett 20-tal länder, vilket ska motsvara ett försäljningsvärde på 165 miljoner kronor.

2
Value Drivers
1
Quality of Earnings
2
Risk Profile
1
Quality of Management

Envirologic – Ny styrelse är tillsatt

En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa
Bolaget har idag en nettoomsättning som understiger 10 MSEK och det är endast 0,1 % av den potentiella nettoomsättningen som denna stora marknad skulle kunna ge.

Ny styrelse är tillsatt
En ny styrelse blev tillsatt efter att det infördes handelsförbud av aktien. Den nya styrelsen består av storägare (Ramsta Innovation AB) och grundare till bolaget som har starka incitament att arbeta efter vad som är bäst för bolaget.

Bolaget har en hög bruttovinstmarginal på 51 %
Denna höga marginal har bolaget lyckats hålla över 50 % de senaste åren och denna marginal har tillsammans med en ökad försäljning förutsättningar för att skapa attraktiva resultat.