Elverket Vallentuna består av dels en elhandelsdel; Elverket Vallentuna El AB, vilken står för omkring tre fjärdedelar av koncernens omsättning, en Entreprenadsdel; Elverket Entreprenad AB, samt en nätdel; Elverket Vallentuna AB. 2014 sålde bolaget av sin affärsverksamhet inom bredband. Syftet att mer renodlat fokusera på elhandel, entreprenad och elnätet.

 

1
Value Drivers
3
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

Elverket Vallentuna – Ökat EBIT med 65 % trots minskad omsättning med 5 % inom elnät och entreprenad

Befolkningstillväxt om 17 % 2015-2021
Kommunen förväntar en befolkningstillväxt vilket bör driva tillväxten, antalet kunder, till affärssegmentet elnät. Vilket Vallentuna Elverk har ensamrätt på elnätet och kan växa konkurrensfritt.

Ökade tillåtna vinstmarginaler inom elnät
Innebär att bolaget retroaktivt får höja avgifterna mot elnätskunderna, för att kompensera mot den under debitering som skedde 2012-2015. Bör se resultat av de höjda avgifterna redan under Q1.

Positiv Q4 trots varmt väder och låga elpriser
Till följd av effektiviseringar och billigare råkraftinköp lyckades affärsområdet elhandel (3/4 av bolagets omsättning) mer än fördubbla resultatet, från 1,5 till 3,4 MSEK. En ökning med 127 procent jämfört med samma period 2013.

Förbättrad EBIT-marginal inom elnät och entreprenad, har ökat från 16 % till 28 %
vilket främst beror på minskade varukostnader, förbättrad effektivitet samt minskande nätförluster. Segmenten stod endast för 1/3 av bolagets omsättning 2014 men utgjorde drygt 90 % av EBIT-resultatet exkl. avyttrad verksamhet.