EcoRub AB är ett utvecklingsbolag som arbetar med ekologiskt gummi – kallat EcoRub® . Ett material som huvudsakligen består av pulveriserade bildäck som binds med plaster och några specialmolekyler. Oftast består materialet till mer än 95 % av återvunna polymerer som gummi och plaster.
EcoRub har hållit på sedan 1995 men till en början under namnet ReRub AB. EcoRub har tre dotterbolag.
Arbergo Scandinavia AB som utvecklar, tillverkar och säljer arbetsplatsmattor.
EcoElast AB som utvecklar och säljer ekologiskt gummi i form av gummiduk och skivor. ProFarma AB utvecklar och säljer produkter för lantbruk och djurhållning.

Under 2009 har ett klusterprojekt drivits som syftar till ett skapa en marknad för ekologiskt gummi. Klustret innehåller designföretag, utvecklingsföretag och företag med marknadskanaler.

En av klustermedlemmarna – Apokalyps Labotek – har fått ett mycket prestigefullt designpris Wallpaper Design Awards 2010 för bästa återvinningsdesign. De har i februari 2011 även vunnit Elle Interiörs Designpris 2011 för deras gummigolv ”The Parquet”.
Från 2010 och tre år framåt kommer ett projekt finansierat av EU – EcoInnovation – att bedrivas. EU finansierar halva projektkostnaden och den andra halvan finansierar de fyra partnerföretagen. EU har konstaterat att det finns en rad miljöinnovationer som är utvecklat klart men har svårigheter att komma ut på marknaden. Därför gjordes denna utlysning. Projektet kallas ACE – Advanced pre-Commercialization of Eco rubber material – och är det enda projektet som handlar om återanvändning av bildäcksgummi för skapande av ett nytt material.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Ett bull-case för EcoRubs del är att produktionen i industriell skala kommer igång snabbare än tänkt och omsättningen ökar snabbare än de satta må- len. Detta ser vi som en möjlighet om EcoRub snabbt lyckas hitta en samarbetsleverantör för sin råvara gummi (dvs. använda däck) samt lyckas få större uppmärksamhet på marknaden med tanke på företagets miljöaspekt och således större kundkrets. Eftersom EcoRub är ett företag med starkt miljö- tänk finns stor möjlighet att aktörer lägger märke till dem. Omsättningsmålet som har satts år 2017 uppgår till 100 miljoner kr, detta mål skulle kunna komma att uppnås snabbare, dvs. år 2016. Vid en omsättning på 100 miljoner och samma vinstmarginal som vi räknat med skulle aktiepriset kunna uppgå till ca 10,13 kr redan om två år. Aktiepriset är en vägning mellan värdering av P/E och EV/EBIT. Vid fortsatt kraftig tillväxt skulle omsättningen för det kommande året därpå, 2017, kunna uppgå till 140 miljoner, något vi anser är rimligt. Vid denna omsättning skulle uppsidan bli ännu större och priset på aktien vid samma premisser som tidigare skulle uppgå till ca 14,23 kr. I ett tänkbart bull-case finns också möjligheten att de tidigare än planerat börjar licensiera ut sitt patent samt sin metod för produktionen. På så vis skulle gummit kunna produceras i större skala och nå ut till fler kunder. Detta skulle precis som ovan generera en större omsättning än målet.

Bearcase

Ett bear-case kan i EcoRubs fall innebära flertalet olika utfall. Ett möjligt och negativt utfall har precis som i bull-caset med produktionen att göra. Risken finns att företaget inte kommer igång under nästa år som man tänkt. Detta kan tänkas uppkomma om företaget inte lyckas få ett partnerskap med en underleverantör som levererar gummi åt dem eller om andra problem uppstår i produktionen. I förstnämnda fallet skulle företaget behöva själva leta upp leverantörer till däck och sedan frakta dessa till fabriken. Detta skulle vara ineffektivt, dyrt och påverka produktionen avsevärt. Ifall de inte skulle få någon stabil leverantör av gummi skulle det säkerligen bli svårare för företaget att nå avtal i andra änden, dvs. med kunder. I värsta fall skulle omsättningen 2015 inte öka alls, utan kvarstår på 5 miljoner kronor. EcoRubs kostnader för gummiprodukterna skulle dock minska eftersom de kan tillverka själva och inte behöva köpa in det från USA. Vid en produktion och en vägning mellan P/E-snitt och EV/EBIT-snitt skulle priset år 2015 bli 0,41 kr (det illustrerar hur övervärderat aktien är i dagsläget förhållandevis till produktion). Vid en uppskjutning av omsättningsmålet med ett år skulle aktiepriset uppgå till 2,84 kr, alltså en nedsida på 15 %.

EcoRub – Potentiell Marknad På 10 Miljarder I Europa

Unik miljövänlig produkt utan direkt konkurrens. EcoRub är den enda aktören i Europa som tillverkar ekologiskt gummi.

Nyinköpt anläggning med kapacitet på 300 MSEK medför att produktion på kommersiell nivå kan påbörjas och större avtal kan tecknas.

Potentiell marknad på 10 miljarder SEK i Europa och flera hundra miljoner i Sverige medför en stor omsättningspotential för EcoRub.

Skapas 3,3 miljoner ton begagnade däck varje år i Europa och cirka 78 tusen ton i Sverige. Redan nu finns 1 miljard ton samlade i Europa.

Nödvändigt att avtal sluts med Ragnsells för att kunna samla in begagnade däck billigt samt smidigt.

Fullt kapacitetsutnyttjande ger ett aktiepris på 30,60 kr, vilket motsvarar en uppsida på 816 % gentemot dagens aktiekurs och ett börsvärde på ca 647 MSEK.