Drillcon AB är sedan augusti 2006 listade på First North på Stockholmsbörsen. Drillcons huvudsakliga verksamhet är inom kärnborrning, raiseborrning och geo service. Drillcon är Europas största företag inom kärnborrning och har var igång sedan 1963.

 

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

Drillcon – Direktavkastning på 11,5 % för 2014

Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till 53,2 %. Vilket tyder på fortsatt eller även ökad tillit till Drillcon.

EBITDA-marginal på 18,31 % för det portugisiska dotterbolaget jämfört med 15,29 % 2013. Förbättrat resultat i Portugal trotts en minskad omsättning tyder på ökad effektivitet och goda möjligheter för framtiden.

Givet ett nollresultat från det finska dotterbolaget skulle Drillcon idag handlas till ett EV/EBITDA på 3,67. Det negativa EBITDA resultatet gick från -11,97 MSEK 2013 till -6,92 MSEK 2014.

Drillcon Iberia SA har bildat ett dotterbolag i Spanien. Vilket indikerar tillväxtmöjligheter och expansionsplaner.

Direktavkastning på cirka 11,3 % vilket motsvarar 0,5 SEK/aktie. En så pass hög utdelning är inte något vi ser som hållbart då den överstiger Drillcons resultat.