Utvecklar, tillverkar och kommersialiserar biokeramiska dentalprodukter
Doxa är ett uppsalabaserat bolag grundat 1987. De utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bio-keramiska dentalprodukter. Bolaget lanserade sin första produkt i Sverige 2009 samt 2011 i USA och Tyskland. Försäljningen består idag av en produkt men bolaget har en rad planerade dentala biokeramiska produkter som de planerar att kommersialisera inom en överskådlig framtid. Samtliga produkterna i bolagets pipeline utgår ifrån deras nuvarande teknologi Ceramir®.

doxa (1)

Finansiella Scenarier

Bullcase

För Doxa handlar stor del av framtida tillväxt om hur många nya avtal de lyckas knyta med olika affärspartners. På senare tid har flera nya distributionsavtal tecknats och det finns en bra möjlighet för bolaget att nu, med ökat antal distributionspartners, öka tillväxten under kommande år. I ett bull-scenario kommer distributionsavtalen ha givit resultat genom allt fler tandläkare som väljer att ha produkten i sitt sortiment. Doxa tar allt större marknadsandelar i USA och expansionen i Europa går snabbare än väntat. Den nya kapseln QuikCap® förväntas vara en bidragande faktor till ökande marknadsandel. Som ett resultat av detta stiger tillväxten i en allt högre takt. Bull-scenariot utgår från att den kvartals- mässiga snittillväxten uppgår till ca 25 % under resten av 2016 och 2017, vilket utifrån perioden Q1-14 till Q4-15 är en dubbelt så hög tillväxttakt. Baserat på samma antaganden och metoden som redovisats på föregående sida finns en potentiell uppsida på 200 % vid prognostiserat Bull-scenario 2017. Vidare förväntas den kommande lanseringen av Doxas handblandande dentalcement tas emot väl av marknaden vilket bidrar ytterligare till omsättningen. Någon exakt prognos för detta beaktas inte i analysen innan lansering.

Bearcase

Doxa är ett bolag som är i en expansionsfas och behöver likviditet. Med aktuell burn rate på ca 1.2 MSEK i månaden är Doxa, utan tillskjutande medel, finansierade under 2016. Kostnadsbesparings- programmet som löper är en viktig faktor för att kassan ska räcka under resterande del av året. I ett Bear-scenario går inte expansionen enligt plan och bolaget kan riskera att drabbas av finansierings- problem. Om tillväxten uteblir under en längre period och målet om lönsamhet försenas, kan nyemissioner eller ytterligare krediter komma att krävas för att klara av att driva verksamheten med dagens projekt. Om inte investerare eller kreditinstitut backar upp bolaget, skulle detta kunna resultera i att Doxa sakta måste lägga ner verksamheten eftersom intäkterna inte täcker dagens burn rate. Risken för detta bedöms som låg. Sett till omsättningen i ett Bear-scenario fortsätter Doxa växa, men i långsammare takt, delvis då Europa inte riktigt tar fart. Detta kan riskera att tillväxten saktar in under resterande del av 2016, för att först 2017 återgå till en blygsam snitttillväxt om 5 % per kvartal vilket motsvarar ca en tredjedel av bas- scenariot. I detta scenario skulle Doxa nå en omsättning 2017 på ca 19 MSEK. Skulle bolaget växa i denna takt blir ett positiv resultat för 2017 svårt att nå och nyemission eller annan utomstående finansiering krävs för fortsatt drift av verksamheten.

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Doxa – Fortsatt på väg i rätt riktning

Doxa slår försäljningsrekord Q2-16
Omsättningen på 5.1 MSEK under andra kvartalet, en tillväxt motsvarande 45.7 % mot föregående kvartal, är det starkaste i bolagets historia. Under årets resterande kvartal finns förutsättningar för att försäljningen kan öka ytterligare.

Breddat distributionsnät under 2016
Doxa fokuserar idag även på den europeiska marknaden där flera avtal tecknats på kort tid, samtidigt som bolaget fortsätter ta marknadsandelar i USA. Detta är en trend som enligt AG förväntas fortsätta under kommande år.

Prognos för 2017 visar potentiell uppsida på 115 %
Utifrån en multipelvärdering och prognostiserad omsättning på 41.2 MSEK för 2017 skulle Doxa handlas till EV/S 2.5, en uppsida på 115 % i förhållande till vad marknaden historiskt värderat bolaget.

Riskerna bedöms främst vara finansiella
Med tillgänglig kassa på ca 6.3 MSEK, nuvarande burn rate och ett besparingsprogram som löper enligt plan är Doxa finansierade under 2016. Lägre intäkter eller högre kostnader än väntat skulle kunna leda till finansiella problem.