Deflamo AB är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till konventionella flamskyddsmedel vilka ofta är baserade på miljö- och hälsofarliga ämnen.

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
1
Quality of Management

Deflamo – Stora möjligheter för miljövänligt flamskydd

Stora möjligheter på en marknad som förväntas vara värd 10,4 mdUSD 2019. Ökad efterfrågan på alternativ till konventionella flamskyddsmedel gynnar aktörer med miljöprofil likt Deflamo.

Teknikledande produkt. Apyrum har visat sig överlägsen konkurrenterna vad gäller prestanda och kostnadseffektivitet till lägsta möjliga miljöpåverkan.

Ny produktionslinje säkerställer tillräckliga volymer till de viktiga produktionstesterna vilket sannolikt kommer resultera i ökad försäljning.

Stora möjligheter i diskussioner med internationell industrikoncern. Ett eventuellt samarbetsavtal kan öppna upp nya marknader och därmed bidra till att kraftigt öka försäljningen. Stora samordningsvinster vad gäller forskning och utveckling är också aktuella.

Högt kapitalbehov historiskt sett i kombination med en hög burn rate drar upp risknivån. Marknadens förväntningar är dock mycket låga varför positiva besked kan ge aktiekursen fart.