CybAero utvecklar samt tillverkar obemannade helikoptrar, så kallade VTOL UAV (Unmanned Aerial Vehicles) med tillhörande sensorsystem. Dessa har användningsområden för både civila uppdrag och försvarsverksamhet. Företaget är en etablerad ledande aktör på den globala marknaden för VTOL-UAV-området.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

CybAero – Marknaden prognostiseras öka med 19 % per år

Avtal med kinesiska AVIC med ordervärde på minst 700 MSEK. Avtalet omfattar 80 system och ordervärdet inklusive eftermarknad kan uppgå till över 2 miljarder SEK.

Marknaden för civila drönare prognostiseras öka med 19 % per år framtill 2020 och även den militära marknaden förväntas öka.

Väldigt svagt insiderägande. Insiderägandet i företaget är lågt. Den insidern med störst innehav är VD Mikael Hult med 2,30 %.

Hög burn rate medför stor nyemissionrisk. Bolaget har stora kostnader och förhållandevis svag kassa. Ifall de kommer fortsätta i samma takt är det väldigt sannolikt att nyemission kommer ske inom den närmsta framtiden.