Cleantech Invest är en accelerator som investerar i mindre till medelstora tillväxtföretag med fokus på energi- och resursbesparing samt decentraliserad förnyelsebar energi. Strategin är att investera i det bästa nordiska cleantech-företag, accelerera deras utveckling och bygga värdefulla bolag.

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
2
Risk Profile
4
Quality of Management

Cleantech Invest – Omsättningstillväxt i portföljbolagen om 200 % 2015

Omsättningstillväxt om 200% 2015
Under 2015 växte portföljbolagens omsättning med 200 % samtidigt som flera av bolagen redan i inledningen av 2016 fått flera större ordrar, vilket indikerar fortsatt stark tillväxt för portföljen som helhet.

Portföljbolaget Swap.com växer med 15 % per månad
Swap.com har de två senaste åren växt i genomsnitt 15 % per månad på en marknad värd ca 600 mdSEK. Cleantech Invest har som mål att på sikt notera Swap.com i USA till en multimiljard dollar värdering.

Rutinerad ledning ingjuter förtroende för måluppfyllelse
VD Alexander Lidgren har viktig erfarenhet från cleantech-sektorn samtidigt som även övrig ledning framstår som  kompetenta.