Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elektriska trehjulingar. Clean Motion har utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000-talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt och har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Clean Motion – Har ett first mover advantage

I Sydostasien finns det 43 miljoner trehjulingar Problemet med större delen av dessa är att de kraftigt bidrar till försämrad luftkvalitet, ett problem som är akut i flera länders storstäder. Länderna måste snabbt hitta miljövänliga alternativ, något som skapar goda förutsättningar för Clean Motion.

Ledning, styrelse och Advisory Board ingjuter förtroende
VD har varit med från start och har lång erfarenhet inom fordonsindustrin. Niklas Zennström, grundare av Skype, står bakom bolaget och i Advisory Board finns personer med tidigare bakgrunder som inköpschef på Tesla Motors, VD Autoliv, VD Volvo Cars m.fl.

Tecknas till 73 % rabatt jämfört med valda alternativinvesteringar
Utifrån nuvärdesberäkningar av potentiella försäljningsvolymer 2017-2019 och givet full teckning av erbjudandet, handlas Clean Motion till P/S 4,4 vilket motsvarar en rabatt om 73 % mot valda alternativinvesteringar.

Risken finns i en trögrörlig marknad
Tillväxtländerna bolaget initialt ska fokusera på kännetecknas som trögrörliga, vilket kan leda till utdragen etableringsprocess. På sikt kan detta leda till finansiella problem och slutligen nyemissioner för fortsatt uppehälle. Personerna bakom Clean Motion med sina olika erfarenheter och kunskaper om industrin är dock förtroendegivande.