Christian Berner Tech Trade AB är ett teknikhandelsbolag som marknadsför, säljer och levererar komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolaget erbjuder kvalitetsprodukter, konsultstöd, systemlösningar, installation, service och förädling till kunder inom industri och offentlig sektor. Produkterna kommer från cirka 150 leverantörer som i flertalet fall är ledande inom sina respektive nischer. CBTT är verksamt i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

 

1
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
3
Quality of Management

Christian Berner – Handlas till ett P15 EV/EBITDA på 8,2

Åtgärdspaket möjliggör fortsatt hög tillväxttakt och marginalförbättringar. Omsättningen ökade med 14,2 % under årets 9 första månader och tillväxten visar inga tecken på att avta. CBTT:s EBITDA-marginalmål om 8 % ser fullt nåbart ut om förändringsarbetet fortlöper enligt plan.

Vid nollresultat för Q4 2015 når CBTT en resultatökning med 42,7 % för helåret 2015. I vårt basescenario för 2015 uppgår PEG-talet till 0,18, detta framstår som attraktivt i kombination med ett relativt lågt EV/EBITDA på 8,21. Når bolaget vårt bullscenario för 2016 framstår dagens värdering som än mer försiktig med ett EV/EBITDA på 5,60.

Tydlig marknadsstrategi ger goda tillväxtmöjligheter. Med en soliditet på 46,8 % och en välfylld kassa står CBTT redo att förvärva om tillfälle ges. Utsikterna är goda för synergier och fortsatt positiv verksamhetsutveckling med en rutinerad VD i spetsen.

Aviserat listbyte till Small Cap under 2016 öppnar upp för institutionella investerare samtidigt som exponeringen av bolaget ökar. Något vi tror kan driva kursen ytterligare.