Visionen är att vara en ledande aktör inom finansiella tjänster på utvalda marknader i Europa. För att nå dit ska Catella ligga i framkant i utvecklingen av finansiella tjänster för fastighetssektorn. Dessutom möjliggör den samlade förvaltningskompetensen inom Catella ett starkt produkterbjudande och med kompetensen inom fastighetsområdet som bas finns möjligheter att expandera med nya produkter.

Catella erbjuder specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning med relevanta investeringsprodukter.

Inom Corporate Finance erbjuder Catella kvalificerade finansiella rådgivningstjänster. Transaktionsrådgivning inom den professionella fastighetssektorn utgör merparten av verksamheten och Catella har en ledande europeisk marknadsposition som fastighetsrådgivare.

Inom Kapitalförvaltningen erbjuder Catella institutioner, företag och privatpersoner specialiserade finansiella tjänster inom fond- och förmögenhetsförvaltning. Dessutom erbjuds kort- och betalningstjänster.

 

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Catella – Det Ser Ljust Ut. Mer Än Dubblerat Resultat För Tredje Kvartalet

Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år
Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en EBIT-marginal på 15 % jämfört med dagens 11 %.

Ökade kapitalförvaltningsvolymerna med nettointäkter på nästan 3 miljarder kronor
Catella ökat sina förvaltningsvolymer inom kapitalförvaltning som nu ligger på 111,9 miljarder kronor.

2014 slog rekord i antalet fastighetstransaktioner med 156 miljarder kronor
Det mesta pekar på att det blir åtminstone lika mycket aktivitet under 2015.

Marknadsledande för Corporate Finance tjänster inom en välmående bransch
Den starka positionen på en dynamisk marknad lovar gott inför framtiden.