Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag med kontor i Sverige och Finland. Företaget har ett brett utbud av tjänster och kan hantera såväl större förändringsprogram som mindre nischade projekt. Några huvudområden är strategiförändringar, verksamhets-styrning, operations, kundstrategi och informationshantering. Företagets kunder finns inom industri, handel och den finansiella sektorn och har någon form av koppling till Norden. Företagets kunder är stora och medelstora företag.

4
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
3
Quality of Management

Capacent – Potentiell direktavkastning på 11,3 %

Potentiell direktavkastning på 11,3 %. Verksamhet med lågt kapitalbehov i kombination med ledningens ambition att dela ut hela årets resultat, ger möjlighet till en direktavkastning på 11,3 %. En väldigt attraktiv direktavkastning i dagens lågränteklimat.

Incitamentprogram som kommer höja efterfrågan i aktien periodvis. Personalen tilldelas 20 % av EBITDA som i sin tur är öronmärkta för att köpa aktier över marknaden.

Stark ledningen med en erfaren styrelse som siktar på förvärv och expansion till nya marknader. En erfaren ledning och styrelse som har kommunicerat framtida förvärv som en av huvudanledningarna för noteringen.