Boule Diagnostics är ett internationellt bolag med huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i USA och Kina. Huvudverksamheten består av avancerade  system inom bloddiagnostik. Affärsmodellen är konstruerad med försäljning av förbrukningsvaror som är låsta till Boules egna instrument med löptider på omkring 8-10 år. Bolaget riktar sig till små och medelstora sjukhus, mottagningar och laboratorier inom premiumsegmentet. Med ett distributionsnät som sträcker sig över 100 länder säljs systemen globalt.

Finansiella Scenarier

Bullcase

I detta scenario håller den goda tillväxttrenden från jan-sep 2016 i sig, men minskar med 3 % per år fram till 2022 vilket resulterar i en omsättningstillväxt på 14,85 % i snitt. Bruttomarginalen ökar med 12 % från 2015 års nivå till 57 %. Rörelsekostnaderna minskar med 4,5 %/år, vilket resulterar i en EBIT-marginal på i snitt 13,68 %. Dessa antaganden förutsätter att Boule fortsätter att ta marknadsandelar på tillväxtmarknader som Latinamerika och Asien och att bolagets mål om marginalförbättringar realiseras. Aktiepris visas överst till höger i tabellerna nedan:

Bearcase

Bolaget tar knappt några marknadsandelar på tillväxtmarknader som Asien och Latinamerika och tvingas konkurrera på mognare marknader där prispressen är högre. Detta kommer i förlängningen innebära att bruttomarginalerna förbättras till 47 %, rörelsekostnaderna minskar 0.5 % och omsättningstillväxten är 8 % per år fram till år 2022.

2
Value Drivers
2
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

Boule - Skalbar affärsmodell ger ökade marginaler

Accelerande tillväxt under de tre första kvartalen väntas fortsätta. Mellan jan-sep 2016 växte bolaget organiskt med 21,4 %, jämfört med motsvarande period 2015. Bolaget har vunnit stora upphandlingar och knutit viktiga samarbetsavtal, vilket väntas driva tillväxten även framgent. Nyligen påbörjat utvecklingsprojekt inom klinisk kemi väntas bidra på sikt.

Skalbar affärsmodell generar en hög stabil intjäning. För varje såld produkt får bolaget fortsatt sälja förbrukningsvaror som är låsta till produkten, vilket utgör en viktig eftermarknad med höga marginaler. Med ett väletablerat distributionsnät förväntas detta fortsätta under längre tid. VD Ernst Westman menar att nuvarande organisation ska kunna hantera ökade volymer. Mellan jan-sep 2016 stärktes rörelsemarginalen till 15.5 % och bruttomarginalen till 49.0 %, vilket kan jämföras med 8.6 % respektive 46.5 % jan – sep 2015.

Stark finansiell ställning ger möjligheter till förvärv. Bolaget är finansiellt välmående med en soliditet på 65,4 % och nettoskuld/EBITDA på 0.37. Mot bakgrund av en stabil finansiell bas och en kommunicerad förvärvspolicy, finns goda chanser till förvärv framgent.

Nya namnkunniga ägare och institutioner på ägarlistan. Med namn som Martin Gren, Staffan Persson, Svolder och Linc Invest har bolaget många välrenommerade ägare som kan bidra med en god historik av företagsutveckling I ryggen