Botnia Exploration Holding är ett prospekteringsbolag vars huvudprioritet är guld. Huvudmarknaden är Sverige. Företaget inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Botnia Exploration Holding är moderföretag i koncernen som även omfattar de två helägda dotterbolagen Botnia Exploration och Hans. A. Resources Sweden.

1
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
4
Quality of Management

Botnia Exploration – Går mot gruvdrift i egen regi

Ledning med 30 års erfarenhet. Botnia har en ledning med upp till 30 års erfarenhet inom branschen. Vid Bengt Ljung har förflutet i bland annat Atlas Copco samt ABB. Dessutom är han en av huvudägarna med sin fru Monica Ljung.

Genomsnittlig guldhalt 7 ggr högre i Fäbodtjärn. Med en mineraltillgång på 210 000 ton och en genomsnittliga antagen guldhalt på 7.1 g/t är antagna fyndigheterna och de genomsnittliga guldhalterna i Fäbodtjärn 7 ggr större än i Vargbäcken, vilket indikerar en ljus framtid.

Framtida intäkter på 70Mkr. Fäbodtjärn kan inbringa intäkter på ungefär 70Mkr år 2018 med dagens guldpris mätt.

Ett motiverat pris mellan 0.96 och 2.14. Beroende på vilken diskonteringsränta så har aktien potential att ligga i ett prisintervall mellan 0.96 och 2.14.