Björn Borg AB driver modevarumärket Björn Borg. Verksamheten bedrivs i sju europeiska länder, varav Sverige och Holland är de viktigaste. Varumärkets främsta produktområde är underkläder. Utöver det erbjuds sportkläder, parfym och skor.

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
2
Risk Profile
4
Quality of Management

Björn Borg – 73% e-handels tillväxt 2015

Stabil omsättningstillväxt som under Q3 uppgick till 13 %. Totalt under 2015 är tillväxten 7 %, branschen förväntas växa med 4,3 %. Björn Borg (BB) visar en stabil vinstmarginal på strax över 10 %, vilket kan jämföras med konkurrenternas på ca 7,5 %

Royalties till Björn Borg (personen) kommer upphöra under 2017. Under 2015 uppgick kostnaderna för royalties till Björn Borg till 28 MSEK. Som en direkt effekt beräknas rörelsemarginalen förbättras med 5 procentenheter.

BB är undervärderat, med en potentiell uppsida på 120 %. En DCF-analys där royaltykostnader räknas bort indikerar att BB har en uppsida på 120 %. EV/EBITDA minskar från 15,3 till 10,5. Branschsnittet är 13,6, det skapas m.a.o. en illusion att BB handlas till premium när det egentligen handlas till rabatt. Det finns ingenting som motiverar en rabatt.