Bayn Europe är ett svenskt kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bolagets produkter gör det möjligt att på ett naturligt sätt skapa nya livsmedel med ett reducerat socker- och kaloriinnehåll, något som har kommit att bli allt mer aktuellt i takt med den tilltagande hälsotrenden. Bayns produktutbud har utvecklats i samarbete med ledande forskare och livsmedelstillverkare. Detta har resulterat i över 50 olika recept vilka med framgång testats av en rad konsumentpaneler.

Stevia-Godsaker2-2

 

Finansiella Scenarier

Bullcase

I detta scenario bär nämnda satsningar frukt redan under innevarande år. Bolaget når en nettoomsättning om 5 MSEK för helåret 2016 och ett EV/S om 5,6. Försäljningen tar fart på allvar under 2017 då bolaget når break-even, d.v.s. en helårsförsäljning om 15-20 MSEK, vilket renderar ett EV/S om 1,87-1,4 och ett EV/EBIT om 9,35-7. Därmed undanröjs också risken för ytterligare en nyemission i närtid. Värderingen framstår som relativt attraktiv givet möjligheterna till snabb försäljnings- och resultattillväxt.

Bearcase

Burn raten (negativt kassaflöde) ökar i takt med intensifierade sälj- och marknadsföringsinsatser vilket medför att ännu en kapitalanskaffning kommer krävas inom 12 månader. Skulle ytterligare motgångar följa kan potentiella investerares förtroende för bolaget skadas, något som riskerar att försvåra framtida finansieringsförsök och sätta press på aktiekursen.

3
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
1
Quality of Management

Bayn Europe – Strategibyte skapar förutsättningar för stark tillväxt

Stark marknadstillväxt.
Marknaden för steviabaserade sötningsmedel väntas 2020 vara värd 565 MUSD och växa med en CAGR (Compound Annual Growth Rate) om 8,5 % från basåret 2014.

Strategiskifte under 2015.
Bayn gick i fjol från att enbart vara en konventionell leverantör av stevia som bulkingrediens till att även erbjuda helhets-lösningar och tjänster, vilket minskar konkurrensen och höjer intjäningspotentialen.

Två viktiga order inkomna under H1 2016.
Bayn mottog två utomeuropeiska beställningar under april och maj. Dessa referensaffärer kan bidra till att driva den globala försäljningen framgent.

Brokig historik.
Bayn har tagit in pengar i snitt två gånger per år sedan starten 2009. De uppvisade svårigheterna att nå kritisk försäljning trots en stark marknadstillväxt bidrar till att dra upp risknivån.