Värderingen i Axkid har kommit ner de senaste månaderna över oro kring framtida tillväxt utanför Norden. Samtidigt uppvisar Bolaget stark tillväxt och kontinuerligt förbättrade marginaler. Analyst Group ser goda möjligheter för tillväxt utanför Norden framgent med starka marginaler, således är bedömningen att nuvarande värdering på EV/EBIT 9,2x och EV/S 1x är för låg, sammantaget blir rekommendationen starkt köp.

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management