Avensia är ett nordiskt expertbolag inom e-handel. Verksamheten bedrivs under varumärket Avensia och omfattar rådgivning, produktutveckling samt leverans av kompletta e-handelssystem. Bland kunderna finns några av Nordens största handelsföretag.

 

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

Avensia – Renodlad verksamhet borgar för fortsatt kraftig tillväxt

Växer snabbare än marknadenAvensia tar marknadsandelar och har årligen växt med 23 % på en marknad där den strukturella tillväxten är 16 %. Justerat för avknoppningen av Grade och Mashie har e-handelsverksamheten ensamt växt med 29 % per år sedan 2011.

Bruttomarginaler över 90 % troligt eftersom försäljningen av Storefront kommer ske via Microsofts partnerled och via egna samarbeten, som det med Acando. Detta skapar återkommande licensintäker till mycket höga bruttomarginaler.

Internationaliseringsfokus gör att Storefront rullas ut i USA, Västeuropa och Australien, marknader där många av Microsofts produkter för retailers ska uppdateras de närmaste åren. E-handeln i övrigt växer med 15 – 20 % per år på dessa marknader.

Kvalitativ kundportfölj och insiderköp. I Avensias kundportfölj finns företag som Coop Norge, Intersport och Kjell & Company. VD ökade även sitt innehav med 17,6 % i samband med Q3-rapporten.