Avega Group är ett konsultbolag inom IT och Management som grundades år 2000. Bolaget har 339 konsulter som hjälper företag och förvaltningar att förbättra strategi, processer, teknik och organisation. Bolaget har sin verksamhet i Sverige med huvudkontor i Stockholm och lokala kontor i Göteborg och Öresund.

2
Value Drivers
1
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

Avega Group - Låg värdering och stark direktavkastning

Ökad fokus på spetskompetensprofilering beräknas stärka rörelsemarginal till 9.0 % inom två år. Bolaget fortsätter stärka dess nisch mot spetskompetensprofilering vars premiumtillägg talar för stärkt total rörelsemarginal som projekteras upp till 9.0 %, jämfört med bolagets historiska genomsnittliga rörelsemarginal på 6.3 % och branschsnittet på 8.2 %.

Välrenommerad nytillträdd VD och god ägarbild skapar goda förutsättningar för bolaget. Ny VD, Per Adolfsson, har en gedigen erfarenhet från IT-branschen med tidigare poster som VD för Bisnode och Microsoft Sverige. Starkt insiderägande på ca 34 % i kombination med stadigt institutionellt ägande skapar god ägarbild.

Nyinrättat optionsprogram bedöms öka nettorekrytering och stimulera tillväxttakten under 2017. Det nya optionsprogrammet har inrättats i syfte att behålla och rekrytera medarbetare. Detta skapar incitament för medarbetare att uppnå resultatmål vilket förväntas öka lönsamheten och tillväxten.

Direktavkastning på 6 % uppskattas framgent. Bolaget har de tre senaste åren haft en genomsnittligt utdelningen per aktie på ca 70 % av vinsten. Estimerad vinstmarginal på ca 5.5% och en marginellt lägre utdelningsandel på 65 % beräknas ge  en direktavkastning på 6 % de närmsta åren.