Avega Group är ett svenskt konsultföretag organiserat i specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Bolagets erbjudande ligger främst i att erbjuda specialistkompetens inom verksamhetsutveckling, systemutveckling samt lösningar och integration av SAP, Oracle och Microsoft Dynamics AX. Avega Groups kunder är huvudsakligen medelstora och stora bolag som återfinns i ett brett spann av branscher samt statliga myndigheter.

 

1
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
1
Quality of Management

Avega Group – Handlas till ett lågt EV/EBIT 7,77

Stärkta marginaler och nya höjder 2015
Avega har successivt ökat sina marginaler sedan 2012 och går mot rekordomsättning 2015 och en estimerad vinsttillväxt på 41 %.

Välrenommerad men koncentrerad kundportfölj
Avega fortsätter attrahera välkända bolag. Bland kunderna 2015 återfinns bland andra Axfood, Nordea, Sandvik och Försvarsmakten.

Lågt värderat mot peers
Trots god prestation handlas Avega till betydligt lägre P/E (14,0) att jämföra med peers-snittet 20,0.

Attraktiv direktavkastning
Har historiskt haft en hög utdelning och går mot en estimerad direktavkastning om 6,5 % i ett base-case 2015 och i ett bull-case kan direktavkastningen överstiga 8 %.