Auriant Mining är ett svenskt junior gruvbolag med fokus på guldexploatering och produktion i Ryssland. Bolaget har två producerande gruvor, Tardan och Solcocon.

 

2
Value Drivers
3
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

Auriant Mining – Bolaget behöver sänka sina kostnader

Auriant gjorde en förlust på 109 MSEK för Q1-Q3 2014. Företaget har gjort en förlust alla år sedan 2011. Om vi räknar in valutakursförluster var även 2010 ett förlustår.

Genomsnittliga produktionskostnaderna överstiger guldpriset. Kan bolaget inte sänka sina kostnader kommer de inte kunna göra någon vinst på den bear-market som råder. Bolaget har ca 800 anställda som jobbar i skift 24/7 under gruvsäsongen.

Tardangruvans guldreserver ökade med 65 % till 8755 kg guld. C1-reserverna uppgår nu till 82 % jämfört med 65 % året innan.

Volatiliteten kring guldpriset och dess starka negativa korrelation med US dollarn är en stor riskfaktor och som gör att företaget är en riskfylld investering.