Aqeri AB är en ledande svensk producent av dator- och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, en snabbväxande nisch i försvars- och industriapplikationer. Bolaget är noterat på First North och har kända kunder som SAAB och ABB.

 

1
Value Drivers
2
Quality of Earnings
1
Risk Profile
3
Quality of Management

Aqeri – Klart undervärderat vid en jämförelse mellan peers

Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter
Efter några tunga år med förluster har Aqeri vänt resultatet till vinst två år i rad. Bolaget har positiva framtidsutsikter och gjorde 2014 en vinst på 3,7 MSEK vilket kan jämföra med 2013 års resultat på 0,2 MSEK.

Ökad militär osäkerhet positivt för Aqeris verksamhet
Den ökade militära oron och osäkerheten runt om i världen har gett positiva effekter för Aqeris resultat och har gett bolaget ett antal nya kunder.

P/E-tal på 9,3 och EV/EBIT på 11,5 skapar en attraktiv kurs genom multipelvärdering
Aqeri är värderat till P/E 9,3 samt EV/EBIT 11,5 vilket kan jämföras med deras två största internationella konkurrenterna som har ett snitt på P/E 22,7 samt en EV/EBIT 18,7. Detta skapar en attraktiv kurs där det finns stort utrymme för kursen att stiga.

Nya kunder kan ge många uppföljningsordrar
Aqeris fokus har varit att öka marknadsnärvaron. Bolaget har knutit åt sig ett antal nya kunder och hoppas att detta genererar flera uppföljningsordrar.