Anoto Group utvecklar och förmedlar produkter för överföring av handskriven text och bilder från analogt papper till digitalt format. Anoto verkar genom licensiering av sin teknologi till partnerbolag och jobbar därmed inte direkt med slutkunder. De huvudsakliga marknaderna är Västeuropa, USA och Japan.

 

2
Value Drivers
4
Quality of Earnings
4
Risk Profile
2
Quality of Management

Anoto – I slutskedet av förhandlingarna med stor OEM-partner

Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020
I ett scenario då något av de största IT-bolagen börjar tillämpa tekniken så kommer marknadens storlek mångdubbleras under kort tid.

30 % institutionellt ägande öppnar för uppköp
Redan idag ägs cirka 30 procent av Anotos aktier av institutionella partnerföretag till Anoto.

Bruttomarginal mellan 65 och 70 %
Även om Anoto ännu gör stora förluster så har bolaget en god marginal på sina produkter. En kraftig reduktion av indirekta kostnader krävs för lönsamhet.

Stora och frekventa emissioner har bidragit till kraftig utspädning
Antalet aktier har gått från drygt 130 miljoner till drygt 827 miljoner på endast fyra år.