Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden: detalj- och partihandel samt logistik. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnen Netpact, Björketorparn och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

4
Value Drivers
2
Quality of Earnings
4
Risk Profile
1
Quality of Management

Ambia – 463% i omsättningstillväxt under 2015

Explosionsartad omsättningstillväxt under 2015. Genom ett flertal förvärv under första halvåret kommer Ambia öka omsättningen med 463 %.

Ökade möjligheter att på sikt nå bolagets EBIT-marginalmål på 4%. Synergieffekter i form av bland annat personal- och lokalkostnader ger utrymme för Ambia att förbättra EBIT-marginalen.

Stor potential att bibehålla en hög omsättningstillväxt efter förvärven. Genom samordning av sortiment mellan koncernbolagen och att utnyttja den nya kundbasen finns potential till fortsatt hög tillväxt.