Alzinova är ett svenskt bioteknikbolag, grundat 2011 i Göteborg. Bolaget har utvecklat en patenterad teknologi, sin AβCC-Peptidteknologi. Med denna utvecklar Alzinova ett vaccin, ALZ-101, som är tänkt att behandla och förebygga Alzheimers sjukdom. Bolagets förhoppning är att vaccinet skall nå marknaden 2025. Parallellt med vaccinet utvecklar bolaget även en monoklonal antikropp,  ALZ-201 för diagnostiska syften. Både ALZ-101 och ALZ-201 riktar sig mot den farliga, oligomera (ihopklumpade), formen av Aβ-peptider.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Det stora potentiella marknadsvärdet för ALZ-101 ger en mycket attraktiv kurspotential. Ifall Alzinova får godkännande för påbörjandet av kliniska studier åtnjuter ALZ-101 även ett brett patentskydd på nyckelmarknader som driver upp värdet ytterligare. Per Westers branschvana och erfarenhet av inlicensiering kan vara nycklar till framgång. I styrelsen finns lång erfarenhet av både forskning och småbolagsutveckling. Detta talar för att ledning och styrelse har den kompetens som krävs för att Alzinova skall lycka

Bearcase

Alzinova är forskningsinriktat läkemedelsbolag och har därmed historiskt inga intäkter. Risknivån i biotekniksektorn är hög och Alzinova är inget undantag. Aktieägarna blir lätt otåliga och det är få bolag som tar sig hela vägen. Tack vare ett stort intresse ser dock finansieringen säkrad ut fram till utgången av 2017, vilket begränsar risken för en nyemission på kort sikt.

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

Alzinova – Kan få first-mover advantage på marknad värd över 100 MdUSD

Marknadspotential på över 100 mdSEK
Ifall ALZ-101 börjar produceras öppnar det upp den nya marknaden för  behandling av Alzheimers, en marknad med ett attraktivt  potentiellt värde som dessutom väntas fördubblas i storlek till 2023.

Strategiskt patent säkrat för Europa
Under februari  2016 beviljades Alzinova patent för sin AβCC Peptid™ teknologi av European Patent Office (EPO). ALZ-101 är patenterat i 24 Europeiska länder, och AZ-201 i de strategiskt viktigaste europeiska länderna. Sedan tidigare finns även strategiska patentskydd för ALZ-101 i Australien, Japan och den viktiga framtidsmarknaden Kina.

Kassan beräknas räcka fram till slutförd preklinisk fas 2017
I samband med noteringen på AktieTorget under hösten 2015 genomfördes en övertecknad nyemission. Med fullteckning av teckningsoptionerna menar VD att finansiering räcker till och med utgången av 2017, vilket avsevärt minskar risken för en nyemission på kort sikt.

PM om framgångsrik vaccinproduktion
Alzinova utvecklar ALZ-101 enligt plan och nästa händelse som kan ge ett lyft för aktiekursen är att vaccinets produktionsmetod har blivit godkänd.