Alteco Medical AB is a Swedish medical device company focusing on intensive care.

The company was established in 2002, in Lund. Alteco Medical AB has developed a unique extracorporeal product – the Alteco® LPS Adsorber for use within the sepsis area. The product is based on an innovative, patented, technology.

The Quality Management System at Alteco Medical AB is certified by LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) according to MDD 93/42/EEC and ISO 13485, Certificate No: LRQ 4002277/B.

The Board of Directors of Alteco Medical AB have many years of experience in successfully building and growing international medical companies.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Alteco har som målsättning att inom fem år bli den rekommenderade behandlingen för sepsis i International Sepsis Guidelines. Inom denna tid har de även som mål att etablera en marknad i Europa och Öststaterna samt påbörja processen för ett framtida FDA-godkännande (Amerikanska läkemedelsmyndigheten). Under ett bull-scenario kan Alteco genom kliniska studier påvisa en hög produkteffektivitet samt produktsäkerhet. De erhåller nödvändiga myndighetstillstånd för att kunna etablera sig framgångsrikt på marknad. Årligen drabbas omkring 550 000 individer av sepsis eller sepsis chock orsakad av gramnegativa bakterier i EU och Ryssland. I dagsläget har Alteco en distributör i Ryssland som betalar Alteco ca 1000 EUR per produkt. Det är rimligt att anta samma pris kommer gälla för de framtida europeiska distributörerna. Om Alteco bryter igenom marknaden i EU och Ryssland är det rimligt att anta att de inom 5 år når ut till minst 5 % av de drabbade patienterna. Detta skulle motsvara intäkter på 27.5 MEUR vilket till en växelkurs på 9 SEK ger 247.5 MSEK. Altecos konkurrenter har en genomsnittlig EBITDA-marginal på 10 %. Om Alteco når upp till en motsvarande rörelsemarginal som jämförbara bolag landar Altecos EBITDA på 24.75 MSEK om ca 5 år. Sett till bolagets konkurrenter är medianvärdet för EV/EBITDA ca 33. Detta skulle då motsvara ett enterprise value (EV) på ca 816.75 MSEK. I dagsläget har Alteco inga långfristiga skulder och bolagets peers median för nettoskulden är även den noll. Det är därför rimligt att anta att Alteco inom de närmsta åren kommer att ha en nettoskuld som är väldigt nära noll då bolag i branschen framför allt tar in kapital genom emissioner. Detta ger ett ungefärligt marknadsvärde på 816.75 MSEK om 5 år eller 74.80 SEK per aktie.

Bearcase

I ett bear-scenario påvisar Altecos kliniska studier låg tillfredställelse. Produkten har låg effekt och låg säkerhet vilket leder till att nödvändiga myndighetstillstånd inte erhålls och marknadsacceptansen blir låg. Under 2013 sålde Alteco 810 produkter för 7.3 MSEK vilket motsvarar 9000 SEK per produkt eller 1000 EUR. Utan upphandling i Ryssland hade försäljningen enbart uppgått till 510 enheter. Under 2012 hade försäljningen uppgått till 400 produkter utan återkallning på grund av dåliga förpackningar. Detta motsvarar en ökning på ca 27.5%. Exkluderar vi upphandlingar m.m. skulle försäljningen kunna uppgå till ca 1700 enheter om 5 år om grundförsäljningen ökar med 27.5% per år. Detta innebär att de når break-even om 3-4 år istället för bolagets kommunicerade horisont om 2-3 år. Skulle försäljningen ligga på 1700 produkter landar intäkterna på ca 15.3 MSEK vilket med en rö- relsemarginal på 10% ger ett EBITDA på 1.53 MSEK. Detta motsvarar med ett medianvärde för EV/EBITDA om 33 ett enterprise value för Alteco på 50.49 MSEK. Skulle nettoskulden som tidigare vara noll uppgår marknadsvärdet till 50.49 MSEK eller 4.62 SEK per aktie om 5 år. Nuvärdet med olika diskonteringsräntor presenteras i tabellen ovan.

Alteco Medical – Har En Unik Produkt Med Hög Potential. Vi Flaggar Dock För Risken I Bolaget Och Sätter Rekommendationen Till Avvakta

Unik patenterad produkt med stor potential och en marginal på hela 60 %
Alteco LPS Adsorber har en hög produktmarginal på hela 60% samt ett starkt internationellt patentskydd i 12 länder fram till 2024.

Enorm marknad med ett värde på ca 5 miljarder i EU & Ryssland
Årligen insjuknar ca 550 000 individer i EU & Ryssland i sepsis som kan behandlas med Altecos produkt vilket motsvarar ett marknadsvärde på ca 5 miljarder SEK årligen för Alteco.

Uppsida på över 300 % vid ett bull-scenario
Når Alteco ut till 5 % av patienterna om 5 år är uppsidan enorm i aktien.

Nedsida på 70 % vid ett bear-scenario
Vid en misslyckad marknadsacceptans till följd av misslyckade kliniska studier finns det en stor nedsida i Altecos aktie.