AGES erbjuder pressgjutning, skärande bearbetning och montering av precisionskomponenter i större serier. AGES är specialiserade inom pressgjutning av aluminium samt skärande bearbetning av bland annat rostfritt stål och aluminium. Den huvudsakliga kundgruppen är fordons- och verkstadsindustrin i Europa med Sverige som enskilt största marknad. AGES knoppades 2014 av från XANO där man tidigare utgjorde enheten Precision Components.

 

1
Value Drivers
1
Quality of Earnings
1
Risk Profile
2
Quality of Management

AGES – Omsättningstillväxt som överskrider styrelsens mål om 10 %

Stabil omsättningstillväxt som överträffar styrelsemålet 10 %. Omsättningstillväxten uppgick Q1-Q3 2015 till 14 %. Vidare visar AGES upp en stabil vinstmarginal på strax över 10 % vilket tillsammans med omsättningstillväxten ger ett PEG-tal på 0,7, branschgenomsnittet är 0,89.

Kompetent och erfaren styrelse med högt insiderägande om 35 %. Styrelseordförande Sune Lantz har tidigare varit VD för ITAB och XANO, vilka har ett kombinerat börsvärde om cirka 10 mdSEK.

Ages är undervärderat. Både DCF-analys och peers-analys visar att AGES bör handlas till ett högre pris. Det finns inga risker som motiverar rabatten. Handlas AGES till samma P/E-tal som peers finns en möjlig uppsida på över 100 %.