2E Group är en större aktör inom upplevelseindustrin. Koncernen erbjuder levande underhållning och möten för fler än 1,8 miljoner gäster. Några varumärken i koncernen är Hamburger Börs, Wallmans och Golden Hits. Bolaget anordnar större produktioner såsom höstens Phantom of the Opera i leasade lokaler. Merparten av intäkterna genereras i Sverige medan konceptet Wallmans Dinnershow även finns i Oslo och Köpenhamn.

2
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
1
Quality of Management

2E Group – Tillväxt, direktavkastning och EV/EBITDA 4 på 2016e

Låg värdering om EV/E 7 på 2016e
2E Group handlas till låga multiplar och är lågt värderade mot peers samt den historiska relativvärderingen. Under 2016e handlas bolaget till EV/EBITDA 4 jämfört med marknadens genom-snittliga EV/EBITDA-värdering om 5,5 och 6,7, senaste 3 respektive 5 åren. Detta indikerar en uppsida om minst 37 % på ett års sikt.

CAGR 15,6 % mellan 2005 och 2015
Den underliggande marknaden har enligt branschbedömaren Sponsrings & Eventsföreningen en CAGR om 20 %. 2E Group är konjunktur-känsliga, men har gått med vinst under de senaste 11 verksamhetsåren. Den historiska tillväxten har varit hög med en CAGR på 15,6 % mellan 2005 och 2015. Tillväxten estimeras fortsätta under 2016 och 2017 till följd av ett omsättningsbidrag från föreställningen Phantom of the Opera på 70 MSEK under Q4 16 och 60 MSEK under Q1 17.

Direktavkastning om 8,4 % på 2016e
Nettokassan utgör ca 38 % av dagens börsvärde. 2E Group har en utdelningspolicy att dela ut minst 70 % av vinsten och har ett konsekvent track-recordav höga utdelningar samt extra-utdelningar.

Utbredning av affärsområden
Ledningen har planer på att utvidga affärsverksamheten till fler delar av upplevelseindustrin. Ett dotterbolags Linkedin-sida utannonserade nyligen The Book of Mormon med uppstart 2017 och fler större evenemang i linje med slutsålda Phantom of the Opera är att vänta. Det finns en hög sannolikhet för en upprevidering av estimaten.