Aktieanalyser

Vi på Analyst Group strävar efter att skriva grundliga aktieanalyser som konkretiserar och sammanfattar bolags potential. Vi skriver för att belysa möjligheter och risker för ökad förståelse av mindre bolag.

 

Läs gärna våra interna regler.

2019-06-17

Läkemedel

NextCell Pharma - Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av fas I/II


2019-06-14

TCECUR - Börjar året med stark försäljning


2019-06-13

Dagligvaror

Vici iGAMING - Goda möjligheter på tillväxtmarknad


2019-06-12

Material

Josab Water Solutions - Förlängd finansiering och är nu nära licensavtal i kina


2019-06-12

Dagligvaror

AdCityMedia - Exklusivt samarbetsavtal gällande upphandling med Stockholm stad


2019-06-11

Informationsteknik

Tangiamo Touch Technology - Den nya försäljningsstrategin börjar bära frukt


2019-06-10

Informationsteknik

Greater Than - Fortsätter på rätt väg


2019-06-10

Orezone - God potential i Corcel-projektet


2019-06-04

Informationsteknik

Ayima - Lönsamhet runt hörnet


2019-06-03

Medicinteknik

Calmark Sweden - Har inlett förhandling med distributör


2019-06-03

Medicinteknik

Chordate Medical - Resultatet från migränstudien kan bli stor värdedrivare


2019-05-29

Medicinteknik

SensoDetect - Marknadslansering borde kunna ske under hösten 2019


2019-05-24

AcuCort - Flertalet potentiella triggers under resterande delen av 2019


2019-05-24

Medicinteknik

Lumito - Nära kommersialisering


2019-05-24

Informationsteknik

Comintelli - Investerar för tillväxt


2019-05-23

Informationsteknik

Hoylu - Vinner den största ordern i bolagets historia


2019-05-17

Sällanköpsvaror- och tjänster

Hövding - Stor potential på den europeiska marknaden


2019-05-09

Informationsteknik

Seamless Distribution Systems - Starkare lönsamhet runt hörnet


2019-05-08

Calmark - Marknadslansering runt hörnet


2019-05-03

Ayima - Lönsamhet runt hörnet


2019-05-02

Orezone – bra potential i förvärvat gruvprojekt


2019-04-11

Informationsteknik

Comintelli - Stärkt kassa och internationell expansion 2019


2019-04-09

Informationsteknik

Tourn - Skalbar tillväxt bäddar för lönsamhet


2019-03-25

Läkemedel

AcuCort - Kommer allt närmare en kommersialisering av allergiläkemedel


2019-03-22

Chordate Medical - Information om migränstudien under Q2-19 kan bli en stark värdedrivare


2019-03-22

Industrivaror & tjänster

Josab Water Solutions - Potentiellt licensavtal i Kina under H1-19 kan få aktien att lyfta


2019-03-15

ChromoGenics - Vinner bra referensaffärer och har en stark orderbok


2019-03-14

Energiteknik

Triboron International - Teknologi som kan reducera mer koldioxidutsläpp än någon annan känd teknik


2019-03-13

TCECUR - Svenska dotterbolagen fortsätter att visa vägen


2019-03-12

Informationsteknik

Ayima - Lönsamhet runt hörnet


2019-03-12

Informationsteknik

Greater Than - Påfylld kassa och bra momentum borgar för stark utveckling 2019


2019-03-12

Informationsteknik

AdCityMedia - Fokus på tillväxt snarare än marginalökning 2019


2019-03-11

Informationsteknik

Beyond Frames Entertainment - Välpositionerade för att kapitalisera på snabbväxande marknad


2019-03-05

Medicinteknik

SensoDetect - Försäljningen förväntas komma igång under 2019


2019-03-04

Välfärdsteknik

Camanio Care - Plattformen Vital förväntas bidra starkt till ökad försäljning 2019


2019-02-25

Seamless Distribution Systems - Mottagna ordrar visar sig på sista raden


2019-02-22

Informationsteknik

Hoylu - Antalet licensanvändare av Hoylu Suite estimeras öka 2019


2019-02-07

Industrivaror & tjänster

ChromoGenics - Kommersiellt genombrott för ChromoGenics energieffektiva glas


2019-02-07

Informationsteknik

Seamless Distribution Systems - Stark orderbok väntas ge bra utväxling framgent


2019-01-16

Hälsovård

ADDvise Group - Förvärvsstrategin börjar bära frukt


2019-01-08

Axkid - Redo för expansion utanför norden?


2019-01-07

Informationsteknik

Beyond Frames Entertainment - Välpositionerade för att kapitalisera på snabbväxande marknad


2018-12-19

Industrivaror & tjänster

Josab Water Solutions - Nuvarande projekt bäddar för tillväxt


2018-12-13

Informationsteknik

Flowscape – Invänta vändningen


2018-12-06

Scandinavian Enviro Systems


2018-12-03

Informationsteknik

Ayima - Omsättningstillväxten börjar visa sig på sista raden


2018-12-03

Informationsteknik

AdCityMedia - Attraktiv värdering inför sista delårsrapporten 2018


2018-12-03

Industrivaror & tjänster

Axolot Solutions Holding - Tidigt positionerade i en starkt växande bransch


2018-11-28

Informationsteknik

G5 Entertainment - Dags att fånga den fallande kniven?


2018-11-28

Medicinteknik

Redsense Medical - Försäljningen förväntas fortsätta stiga under kommande kvartal


2018-11-23

Medicinteknik

Chordate Medical - Har expanderat franchisekonceptet till Sveriges största städer


2018-11-23

Medicinteknik

NextCell Pharma - Kliniska framgångar motiverar en högre värdering


2018-11-22

Medicinteknik

SensoDetect - Försäljningen förväntas komma igång under 2019


2018-11-21

Dental

Doxa - Har erhållit första orders via tecknat Private Label-avtal


2018-11-20

Informationsteknik

Hoylu - Prognostiseras växa med 25 % under fjärde kvartalet 2018


2018-11-18

Välfärdsteknik

Camanio Care - Står inför en kommersialisering och tillväxtsresa


2018-11-18

Informationsteknik

ZetaDisplay - Helhetslösning bidrar till kundmervärde


2018-11-14

Läkemedel

AcuCort - Nära kommersialisering av allergiläkemedel


2018-11-13

Medicinteknik

Redsense Medical - Sårvårdsmarknaden ser intressant ut


2018-11-11

Risk för ytterligare fall i Minesto


2018-11-05

Informationsteknik

Ayima - Intressant orderläge borgar för lönsamhet 2019


2018-11-05

Informationsteknik

Greater Than - Nyligen tecknat avtal med FIA innebär ny expansionstakt


2018-10-31

Säkerhet

TCECUR - Fjärde kvartalet 2018 väntas visa stark tillväxt


2018-10-29

Läkemedel

AcuCort - Står nära marknadsgodkännande av allergiläkemedel


2018-10-25

Informationsteknik

Comintelli - Hög tillväxt i snabbt växande marknad


2018-10-15

Industrivaror & tjänster

Josab - Redo för expansion inom den indiska vattenmarknaden


2018-09-13

Telekomoperatör

TCECUR - God orderingång kan ge bra utväxling


2018-09-10

Medicinteknik

Chordate Medical - Stark inledning på andra halvan av 2018


2018-09-06

Dagligvaror

AdCityMedia - Gjorda investeringar bäddar för fortsatt tillväxt 2018


2018-09-06

Informationsteknik

Greater Than - Från Proof of Concept till bred marknadslansering


2018-09-05

Medicinteknik

SensoDetect - Visar framgångar i Sydamerika och Asien


2018-09-04

Dental

Doxa - Nya avtal och starka finanser bäddar för en spännande höst 2018


2018-09-04

Hälsovård

Redsense Medical - Under hösten 2018 förväntas försäljningen skalas upp


2018-09-04

Välfärdsteknik

Camanio Care - Via genomfört förvärv erhålls en ny intäktskälla


2018-08-24

Medicinteknik

Scandinavian ChemoTech - Säljer en medcinteknisk utrustning för behandling av cancer


2018-08-20

Informationsteknik

Hoylu - Intressant orderläge och upp till bevis under H2-18


2018-08-10

Medicinteknik

NextCell Pharma - Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden


2018-06-25

Medicinteknik

Scandinavian ChemoTech - Säljer en medicinteknisk utrustning för behandling av cancer


2018-06-14

Dagligvaror

AdCityMedia - 2018 förväntas vara året då bolaget verkligen växlar upp


2018-06-04

Dental

Doxa - Har tecknat Private Label-avtal och stärkt kassan


2018-06-01

Välfärdsteknik

Camanio Care - Har tagit en tidig position inför pågående samhällsskifte


2018-05-31

Medicinteknik

Chordate Medical - Nyligen tecknat avtal i Kina ses som stor värdedrivare på sikt


2018-05-25

Hälsovård

Redsense Medical - Erbjuder konkurrenskraftig produkt som räddar liv


2018-05-25

Informationsteknik

Greater Than - Kan förändra försäkringsbranschen med sin AI-plattform


2018-05-23

Informationsteknik

Hoylu - Fokus ligger på fler och större orders under 2018


2018-05-21

Telekomoperatörer

TC Connect - En säkerhetsorienterad teknikkoncern


2018-05-21

Hälsovård

Bioservo - Strategiomställning borgar för hög tillväxt


2018-05-18

Industrivaror & tjänster

Freetrailer Group - Innovativ självbetjäningslösning ger god tillväxtpotential


2018-05-18

Läkemedel

Toleranzia - Utvecklar läkemedel inom segmentet orphan-sjukdomar


2018-05-18

Medicinteknik

SensoDetect - I startgroparna för marknadslansering


2018-05-09

Medicinteknik

Lösningen på en folksjukdom som vården idag inte hanterar


2018-05-07

Hälsovård

Livihop - Opportunistisk affärsmodell på konsoliderande marknad


2018-04-18

Hälsovård

MedicPen - Lansering i Danmark avgör framtida tillväxt


2018-04-05

Retail

NORD - Ljus framtid inom förvärvsorienterad e-handel


2018-03-22

Telekomoperatörer

TC Connect - En säkerhetsorienterad teknikkoncern


2018-03-14

Läkemedel

Toleranzia - Utvecklar läkemedel inom segmentet orphan-sjukdomar


2018-03-12

Välfärdsteknik

Camanio Care – Välfärdsteknik för en bättre vård


2018-03-08

Hälsovård

Redsense Medical - Erbjuder konkurrenskraftig produkt som räddar liv


2018-03-07

Läkemedel

Alzinova - Utvecklar ett vaccin mot en av världens största folksjukdomar


2018-02-28

Informationsteknik

Greater Than - AI-baserad premiemodell ersätter ett gammalt system.


2018-02-26

Dental

Doxa - Påfylld kassa och redo för ökad försäljning under 2018


2018-02-22

Informationsteknik

Hoylu - Förväntas fortsätta växa under 2018


2018-02-20

Medicinteknik

SensoDetect - I startgroparna för marknadslansering


2018-02-07

Medicinteknik

Chordate Medical - Lösningen på en folksjukdom som vården idag inte hanterar


2018-02-05

Hälsovård

Livihop - Opportunistisk affärsmodell på konsoliderande marknad


2018-01-16

Telekomoperatörer

Talkpool - Återkommande intäkter från telekom möjliggör strategiskifte mot IoT


2017-11-30

Informationsteknik

Greater Than – God skalbarhet i white label-lösningar


2017-11-28

Välfärdsteknik

Camanio Care – Robotik- och välfärdsbolaget som ska förbättra vården


2017-11-24

Hälsovård

Redsense Medical – Erbjuder konkurrenskraftig produkt som räddar liv


2017-11-22

Dental

Doxa - Pågående nyemission kan möjliggöra ökad tillväxt


2017-11-13

Informationsteknik

Hoylu - Högre omsättning väntas i fjärde kvartalet


2017-11-06

Läkemedel

Alzinova - Utvecklar ett vaccin mot en av världens största folksjukdomar


2017-11-02

Telekomoperatörer

TC Connect - En säkerhetsorienterad teknikkoncern


2017-09-20

IT-konsulting och Företagsbyggande

Fram^ - i en spännande tillväxtfas


2017-09-13

Informationsteknik

GomSpace - Förväntas växa kraftigt kommande 5 åren


2017-09-08

Medicinteknik

Chordate Medical - Svenskt medicintekniskt bolag mot nästäppa


2017-09-06

Internet of Things

Trendanalys - Internet of Things - Plejd och SECITS


2017-08-28

Välfärdsteknik

Camanio Care – Robotik- och välfärdsbolaget som ska förbättra vården


2017-08-25

Informationsteknik

Greater Than - Avser bredda sitt nätverk av distributörer under 2017


2017-08-21

Mining

Auriant Mining - Potential att öka guldproduktionen med 500 %


2017-08-14

Informationsteknik

Hoylu - Redo att skala upp försäljningen på en växande marknad


2017-06-19

IT

Urb-it – En skalbar on demand-tjänst för urban miljö


2017-06-13

Läkemedel

Redwood Pharma - Aktuell emission säkrar finansiering inför fas II-studier


2017-05-31

Medicinteknik

Chordate Medical - Högre omsättning Q1-17 än helåret 2016


2017-05-30

Dental

Doxa - Pågående förhandlingar om Ceramir Crown & Bridge® som Private Label


2017-05-29

Informationsteknik

TC Connect - Strukturell marknadstillväxt och förvärv bäddar för en ljus framtid


2017-05-23

Informationsteknik

Greater Than – Utmanar den traditionella försäkringsbranschen


2017-05-11

Informationsteknik

Alcadon Group – Attraktiv värdering med exponering mot strukturell tillväxt


2017-03-30

Läkemedel

A1M Pharma - Lyckade prekliniska studier ger potentiell uppsida över 120 % från teckningskurs


2017-03-27

Medieproduktion

Shortcut Media - Estimeras att växa 50 % för 2017


2017-03-22

Informationsteknik

Camanio Care - Fusion skapar flera möjligheter för tillväxt


2017-03-22

Läkemedel

Redwood Pharma - Högt tempo kan motivera över 300 % uppsida


2017-03-20

Livsmedel

Bayn - Lovande start på 2017


2017-03-13

Dental

Doxa - Nya avtal, produkter och marknader bäddar för ett intressant 2017


2017-03-06

Informationsteknik

JLT Mobile - Marknadstillväxt driven av ersättningscykel gynnar bolaget


2017-03-02

Bioteknik

Sprint Bioscience - Väntas händelserikt 2017


2017-02-15

Livsmedel

Bayn Europe - Nya avtal och riktad nyemission öppnar för tillväxt


2017-02-06

Medtech

Chordate Medical - Goda förutsättningar för medtechbolaget som nu noteras


2017-02-01

Informationsteknik

Avega Group - Låg värdering och stark direktavkastning


2016-12-23

Informationsteknik

Papilly - Hög skuldsättningsgrad pressar


2016-12-22

Informationsteknik

Proact IT - Positiv marginaltrend ger potentiell uppsida om 34.4 %


2016-12-16

Djurhälsovård

Swedencare - Geografisk expansion och förvärv bäddar för framtiden


2016-12-15

Bostadsbyggnation

Götenehus - Gynnsamma makrofaktorer tyder på fortsatt tillväxt


2016-12-08

Informationsteknik

B3IT Management - Förväntas fortsätta växa snabbare än marknaden


2016-11-29

Hälsovård

Boule - Skalbar affärsmodell ger ökade marginaler


2016-11-24

Läkemedel

Sprint - God position inför ett spännande 2017


2016-11-15

Hälsovård

Stille - Expansion i USA bäddar för tillväxt


2016-11-04

Hälsovård

Doxa - Nya produkten QuikMix kan lanseras före årsskiftet


2016-10-31

Vattenskärning

Finepart - Avtal med stora aktörer bäddar för omsättningstillväxt


2016-10-16

Biotech

Cellink – Prisbelönat bolag med revolutionerande 3D-Bioskrivare


2016-10-13

Energi

SolTech Energy – Analyst Group har analyserat och värderat SolTech


2016-09-14

Livsmedel

Gasporox - Teknologin möjliggör kompletta och kostnadseffektiva kvalitetskontroller


2016-09-07

Material

Copperstone Resources - Kopparprojekt med stor potential


2016-09-06

Marknadsföring

The Marketing Group – Avser bibehålla den aggressiva förvärvstakten


2016-08-11

Hälsovård

Doxa – Fortsatt på väg i rätt riktning


2016-08-02

Läkemedel

Sprint – Ytterligare ett miljardavtal tecknat


2016-06-22

Bioteknik

Alzinova – Kan få first-mover advantage på marknad värd över 100 MdUSD


2016-06-14

Informationsteknik

Three Gates – Bred spelportfölj och starkt management borgar för hög tillväxt


2016-06-07

Olja

Maha – IPO möjliggör spännande förvärv


2016-06-07

Hälsovård

Dignitana – FDA-godkännande ger first-mover advantage på världens största medtechmarknad


2016-06-03

Informationsteknik

Genesis IT – Hög tillväxt, skalbar affärsmodell och låg värdering


2016-06-02

Hälsovård

Kontigo – Lågt ställda förväntningar möjliggör stor uppsida


2016-05-26

Bemanning

Uniflex – God tillväxt, direktavkastning och tillväxtpotential


2016-05-23

Hälsovård

Bayn Europe – Strategibyte skapar förutsättningar för stark tillväxt


2016-05-19

Läkemedel

Redwood Pharma – Utvecklar ögonläkemedel där det finns stora medicinska behov


2016-05-18

Satelliter

Gomspace - Nanosatellitföretaget börsintroduceras


2016-05-17

Teknik

Guideline Geo – Hög underliggande marknadspotential begränsas av frågetecken på kort sikt


2016-05-12

Spel

SpiffX: Förbisedd spelplattform med hög potential


2016-05-03

Fastighetsbranschen

Prime Living – Inne i en kraftig expansionsfas


2016-04-26

Läkemedel

WntResearch – Foxy-5, positiva resultat i fas 1


2016-04-25

Fordon

Clean Motion – Har ett first mover advantage


2016-04-21

E-handel

Litium – Värderas vid teckningskurs under genomsnitt för alternativinvesteringar trots motiverad premie


2016-04-18

Underhållning

2E Group – Tillväxt, direktavkastning och EV/EBITDA 4 på 2016e


2016-04-12

Miljöteknik

Cleantech Invest – Omsättningstillväxt i portföljbolagen om 200 % 2015


2016-04-08

Mode

Björn Borg – 73% e-handels tillväxt 2015


2016-03-29

Dagligvaror

New Nordic – Attraktiv värdering med en uppsida på 28-55 %


2016-03-23

Biotech

Oasmia Pharmaceuticals – Gravt undervärderad?


2016-03-21

Brandskydd

Firefly – Lågt EV/EBIT-värde, potentiell uppsida på 100 %


2016-03-16

Kontraktstillverkning

NOTE – P/E 6,8 På 2016e


2016-03-14

Bemanning

SJR – Stabilt bolag med potentiell uppsida på 85 %


2016-03-10

Hälsovård

Probi – 60 % omsättningstillväxt under 2015


2016-03-08

Kemi

Deflamo – Stora möjligheter för miljövänligt flamskydd


2016-03-01

Medicinteknik

SensoDetect – Goda förutsättningar för kraftigt ökad försäljning


2016-02-29

Teknik

Sintercast – Competitive advantage is protected


2016-02-26

Nanoteknik

Nanexa – Hög risk i aktien, enorm potential på sikt


2016-02-10

Industri

AGES – Omsättningstillväxt som överskrider styrelsens mål om 10 %


2016-02-09

Konsult

BTS Group – Up to 80% recurring revenues


2016-02-04

Industri

Hanza Group – Påväg att nå ett P/E på 7,7


2016-02-02

Medicinteknik

RLS Global – Närmar sig marknad värd 100 MdUSD


2016-01-28

Konsult

Knowit – Direktavkastningen på 5,7% ses som extra attraktiv


2016-01-26

Energi

Lucent Oil – Marknadsledande teknologin kombinerat med nya hårdare miljökrav


2016-01-25

Sällanköpsvaror

Odd Molly – Tillväxtaktie som handlas till EV/EBIT 10


2016-01-19

Fastigheter

Götenehus Group – Handlas 45 % billigare än peers sett till P/B


2016-01-12

Sällanköpsvaror

Lexington – Ett intressant tillväxtbolag till P/E 21 på 2016e


2016-01-05

Konsult

Avega Group – Handlas till ett lågt EV/EBIT 7,77


2015-12-16

Medicinteknik

SpectraCure – Finansiering säkrad och låg värdering inför stundande fas-1 studier


2015-12-13

Hälsovård

Enzymatica – Promising distribution agreements


2015-12-08

Medicinteknik

Episurf – Teknikledande produkt på en marknad som 2019 beräknas vara värd 7,5 miljarder USD


2015-12-07

Digital säkerhet

Verisec – Grundarna äger 77% av bolaget


2015-12-04

Konsult

Capacent – Potentiell direktavkastning på 11,3 %


2015-12-03

Miljöteknik

Minesto – Deep Green rankades som en av världens 50 bästa uppfinningar


2015-12-02

Skogsindustri

Latvian Forest – Handlas till god rabatt med P/B 0,75


2015-11-27

Industrivaror & tjänster

Sensys Gatso Group – Diversified customer base in 75 countries


2015-11-26

Informationsteknik

Fortnox – Uppsida uppåt 35-45% trots hög värdering på P/E 52


2015-11-23

Gaming

Starbreeze – Rekordår väntar för Starbreeze


2015-11-19

Resor

UTG – Justerade P/E-talet 7,4 för 2015


2015-11-11

Informationsteknik

Avensia – Renodlad verksamhet borgar för fortsatt kraftig tillväxt


2015-11-02

Industri

Christian Berner – Handlas till ett P15 EV/EBITDA på 8,2


2015-10-28

Näthandel

Ambia – 463% i omsättningstillväxt under 2015


2015-10-27

Teknik

Smarteq – Goda marknadsutsikter och stark tillväxt räcker inte


2015-06-29

Teknik

Aqeri – Klart undervärderat vid en jämförelse mellan peers


2015-06-03

Energi

Gripen Oil & Gas – 30 exploration licenses and permits


2015-05-29

Miljöteknik

Parans – 2014 bör ses som ett exceptionellt år


2015-05-28

Gruvindustri

Lovisagruvan – Potentiell omsättningstillväxt på 363 %


2015-05-27

Energi

Misen Energy – Handlas i dagsläget till ett P/E på 3,1


2015-05-20

Casino

Mr Green – Has potential to further outperform the gambling market


2015-05-19

Industri

Tagmaster – Är inne i en intressant fas som andas tillväxt


2015-05-15

Informationsteknik

Eurocon – Uppsida på 36 % utifrån multipelvärdering


2015-05-12

Industri

Envirologic – Ny styrelse är tillsatt


2015-05-11

Kraftförsörjning

Elverket Vallentuna – Ökat EBIT med 65 % trots minskad omsättning med 5 % inom elnät och entreprenad


2015-05-08

Material

Rottneros – Högt massapris och dollarkurs driver 143 % vinsttillväxt 2015


2015-05-07

Gruvindustri

Drillcon – Direktavkastning på 11,5 % för 2014


2015-05-05

Informationsteknik

Anoto – I slutskedet av förhandlingarna med stor OEM-partner


2015-04-22

Informationsteknik

Mobile Loyalty – 400% revenue growth is expected by management


2015-04-20

Näthandel

Sportamore – Årets nätbutik 2014


2015-04-16

Industri

Railcare – Avtal och stora satsningar på Storbritannien ger högre omsättning


2015-04-15

Informationsteknik

Invisio – Notering på Stockholmsbörsen under Q3


2015-04-14

Skogsindustri

RusForest – Redo att växa vidare och det finns uppsida kvar att hämta i bolaget


2015-04-13

Informationsteknik

Cinnober Financial Technology – No negative earnings recorded during history


2015-04-09

Informationsteknik

Hexatronic – Multipelvärdering kan motivera uppgång mot 25 SEK


2015-04-09

Dagligvaror

TrustBuddy – Revenue growth is expected to remain between 40-­60 %


2015-04-08

Informationsteknik

Precio Systemutveckling – Direktavkastning på strax under 6 %


2015-04-08

Industrivaror & tjänster

Eolus Vind – Besked om ett potentiellt miljardprojekt väntas inom kort


2015-04-02

Basresurser

Auriant Mining – Bolaget behöver sänka sina kostnader


2015-04-01

Kraftförsörjning

Etrion Corporation – Befinner sig i en kraftig expansionsfas


2015-04-01

Basresurser

Botnia Exploration – Går mot gruvdrift i egen regi


2015-03-31

Energi

Shelton Petroleum – Värdet av reservtillgångarna överskrider Sheltons EV


2015-03-17

Kraftförsörjning

Arise – P/B på 0,5 ger en god substansrabatt


2015-02-24

Informationsteknik

Oniva Online Group – Pågående implementering av åtgärdsprogram


2015-02-13

Informationsteknik

Mindmancer – Missvisande omsättningstillväxt har pressat aktiekursen 2014


2015-02-11

Energi

Dala Energi – Låg multipelvärdering


2015-01-19

Informationsteknik

G5 Entertainment – Intäkterna väntas öka med 78 % jämfört med 2013 års nivå


2015-01-12

Säkerhet

Vindico – Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås


2015-01-12

Hälsovård

MedCap – Förutsättningarna för ett lyckat förvärv är höga


2015-01-08

Livsmedel

OptiFreeze – Långsiktigt Samarbetsavtal Med Orkla


2015-01-08

Informationsteknik

Novus Group – Marknaden Värderar Aktien Lågt


2015-01-08

Informationsteknik

Net Insight – Befinner sig i en expansionsfas


2015-01-08

Informationsteknik

JLT Mobile Computers – Företaget har visat upp vinstresultat fem kvartal i rad


2015-01-08

Energi

Interfox Resources – Analys bekräftar kolväten och höga mättnadsgrader


2015-01-08

Tjänster

HomeMaid Hemservice – Visar på en ökad tillväxt och omsättning


2015-01-08

Finans & Fastighet

Catella – Mer än dubblerat resultat för tredje kvartalet


2015-01-08

Material

EcoRub – Potentiell Marknad På 10 Miljarder I Europa


2015-01-08

Informationsteknik

FormPipe Software – Life Science och en konsolidering på den europeiska ECM-marknaden är två tillväxtpotentialer


2014-12-16

Material

Nexam – Tre Inkomstbringande Avtal Med Möjlighet Till Miljardomsättning


2014-12-02

Industrivaror & tjänster

Consilium – För En Fortsatt Positiv Utveckling Krävs Expansion Och Nyförvärv. Rekommendationen Blir Behåll. Riktkurs 75 SEK


2014-11-13

Dagligvaror

TiksPac – Nr 1 På En Marknad Värd 3,5 Miljarder Kr


2014-11-11

Informationsteknik

MultiQ – Störst I Norden Inom Digital Signage


2014-10-28

Jordbruksnäring

Sino Agro Food (SIAF) – Highly Attractive Business Operating In A Highly Attractive Market. Analyst Group Initiates Coverage On Sino Agro Food At Strong Buy, Announces $4.96 PT.


2014-10-21

Informationsteknik

InXL Innovation – Ledande Inom E-Handelslösningar


2014-09-25

Hälsovård

ADDvise Lab Solutions – Riktkurs På 9.90 Ger Uppsida På Ca 47 %


2014-08-12

Hälsovård

Saniona – Har Ett Forskarteam Av Absolut Världsklass Inom Sitt Område. Köpläge För Den Riskvillige


2014-07-31

Hälsovård

Alteco Medical – Har En Unik Produkt Med Hög Potential. Vi Flaggar Dock För Risken I Bolaget Och Sätter Rekommendationen Till Avvakta


2014-07-01

Sällanköpsvaror

Lammhults Design Group – Handlas Till 50% Rabatt Gentemot Konkurrenter


2014-06-17

Informationsteknik

203 Web Group – Marknaden Underskattar Värdet I Att Vara ”First Mover”


2014-05-20

Hälsovård

Global Health Partner – Specialistvård Till Ett Rimligt Pris


2014-05-11

Informationsteknik

Tradedoubler – Vi Ser Potential I Verksamheten Bortom De Senaste Årens Negativa Utveckling


2014-05-05

Markförvaltning

Nordic Camping – Expansivt Bolag Med Historisk Tillväxt


2014-04-28

Media

Mavshack – Asiens Motsvarighet Till Netflix


2013-12-08

Bilar

MABI RENT – Som Nyligen Blev Utköpta Från Börsen Av Anders Hedin Invest AB