Analytikerkommentar på PM – SensoDetect har levererat och genomfört utbildning i London2018-04-12

SensoDetect kommunicerade (03.04.2018) att de avtalat, med en klinik i London, om leverans av BERA 3.0 i början av april. Idag meddelade SensoDetect att den initiala installationen och utbildningen är genomförd.

SensoDetect har genomfört en installation och utbildning av BERA 3.0 i London. I samband med installationen genomfördes tester på kända patienter och resultaten talar för att BERA 3.0 levererar en högre kvalitet än tidigare versioner av systemet. Noterbart är att installationen även denna gång skett på ett fåtal dagar, vilket indikerar att BERA 3.0 är lättnavigerad. Detta var en av de kommunicerade förbättringarna jämfört tidigare versioner av systemet. Kliniken i London kommer att genomföra validitetsstudier, och i ett scenario där BERA 3.0 levererar enligt förväntan konverteras testperioden till ett intäktsdrivande avtal. UK är en köpstark marknad, vilket gör den till en av de initiala fokusmarknaderna för SensoDetect.

I samband med installationen genomfördes alltså ett fåtal tester på kända patienter, och SensoDetect bedömer att resultaten var mycket tydliga. Vi har varit i kontakt med Johan Olson, VD på SensoDetect, för att få en tydligare bild av vad detta innebär:

Vi kan se att kvaliteten på kurvan är mycket tydlig. Det innebär att kvaliteten på BERA 3.0s tester är mycket bättre i jämförelse med föregångarna. Hela syftet är att vi skall ha en bättre kurva, så detta är mycket glädjande.

I enlighet med SensoDetects uttalade strategi kommer kliniken i London genomföra mer omfattande kontrolltester, för att validera BERA 3.0s testresultat. I ett scenario där kliniken anser att BERA 3.0 uppfyller de premisser som utlovats konverteras testperioden till ett intäktsdrivande avtal.

Såhär sa Johan Olson, VD i samband med pressmeddelandet:

“Det är mycket glädjande att vi nu levererat och utbildat kliniken i London på BERA 3.0. De kommer nu genomföra vidare tester för att säkerställa BERA 3.0 i en mindre studie i enlighet med den plan som satts inför marknadsintroduktion. UK kommer bli en mycket intressant marknad för oss och vi för diskussioner med distributörer där parallellt med direkta kontakter med kliniker så som denna i London. Det finns både intresse, betalningsvilja och uppdämt behov enligt min bedömning vilket gör det extra intressant.”

OM SENSODETECT

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Läs vår aktieanalys