Analytikerkommentar på PM – Styrelseordförande PO Rosenqvist har den 20 mars köpt 116 000 aktier över marknaden.2018-03-20

Per-Ola Rosenqvist har den 20 mars köpt 116 000 stycken aktier i SensoDetect där han är styrelseledamot. Aktierna köptes till kursen 1,37 kronor per aktie, till ett totalt pris av 158 920 kronor. Affären gjordes på Aktietorget.

 

 

PO Rosenqvist har bl.a. styrelseerfarenhet från Arc Arcoma Pure AB och IronBlock AB. Med dagens förvärv ökar PO Rosenqvist sitt aktieinnehav om ca 31 % i SensoDetect. I samband med pressmeddelande har vi sökt PO Rosenqvist för en kommentar:

”Jag tror starkt på SensoDetect, det har jag varit tydlig med från början. Av rent praktiska skäl fanns det en möjlighet för mig att genomföra detta förvärv av aktier nu.” – PO Rosenqvist

Hur vi ser på SensoDetect som investering:

Följande är ett utdrag från vår analys på SensoDetect, vilken publicerades 20.02.2018.

Marknaden för diagnosticering av psykisk ohälsa, saknar objektiva analysmetoder. De konventionella metoderna tar lång tid att genomföra, vilket medför en ökad belastning för patienten och samhället. SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk ohälsa. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna att lansera BERA 3.0. Givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA 3.0, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering.

 

Läs vår aktieanalys