Analytikerkommentar på PM – Chordates JV-bolag i Kina är nu registrerat2018-11-02

Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 31 oktober 2018 att deras Joint Venture (JV)-bolag avseende Kina nu är registrerat.

Under maj 2018 bekräftade Chordate att de ingått avtal om bildandet av ett Shanghai-registrerat bolag tillsammans med Nanos Medical. Nanos Medical tillför 1,5 MUSD och Chordate tillför åtta kinesiska patent. Upplägget innebär att Nanos Medical får en ägarandel om ca 67 % och Chordate den resterande andelen om ca 33 % av JV-bolaget. Bedömningen är att försäljningen på den kinesiska marknaden kan påbörjas inom tre år.

”Med Nanos Medicals lokala närvaro och starka finanser kan Chordate erhålla potentiella försäljningsintäkter från den kinesiska marknaden som kanske annars inte hade varit möjliga”, säger ansvarig analytiker Patrik Olofsson.

“Första steget i vårt affärsprojekt tillsammans med Nanos Medical är nu avklarat. Att registrera bolag i Kina är en omfattande process i sig, för joint venture-bolag tillkommer ett antal steg med ökad juridisk komplexitet. Det är glädjande att vi nu är igenom denna fas”, säger Anders Weilandt, VD på Chordate.

Läs pressmeddelande

Läs senaste aktieanalys

Analyst Groups sammanfattade syn på Chordate som investering

Chordate kan förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Givet en patientdriven efterfrågan kan Bolaget öka sin försäljning och 2020 prognostiseras Chordate omsätta ca 25 MSEK, vilket kan jämföras med 1 MSEK 2017. Med en målmultipel om P/S 4, härledd från en relativvärdering, och en diskonteringsränta om 10 %, ger det ett nuvärde om 5,3 kr per aktie på 2020 års prognos.

OM CHORDATE

Chordate är ett medicinteknikbolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt ett produktsystem för nervstimulerande behandling av kronisk nästäppa. Chordates behandling ämnar förbättra förmågan att andas genom näsan hos de miljontals människor som lider av kronisk nästäppa. Behandlingen görs via näsborren (näskavitet) med en kateter som avger en lågfrekvent vibration och antas stimulera näsans slemhinna, det autonoma nervsystemet och den neurologiska obalans som kronisk nästäppa utgör.

Behandlingsmetoden baseras på s.k. Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), vilket är en ny nervstimulerande metod som med hjälp av lågfrekvent vibration ger läkare nya behandlingsalternativ mot kronisk nästäppa. Studier har visat att efter två behandlingar, med en månads mellanrum, så fick ca 55 % av patienterna som svarar på behandlingen en kvarstående effekt i mer än sex månader. Bolaget har även observerat patientutfall med kvarstående effekt upp till tio månader, och i enstaka fall ännu längre.