Om Analyst Group

Analyst Group har sitt ursprung i ett stort aktieintresse, speciellt för små- och medelstora bolag. Vi kände emellertid att det ofta var svårt att finna information om dessa bolag, och när den fanns var den ofta svårtillgänglig. Vi strävar därför efter att ge alla aktieintresserade, även de som aldrig köpt en aktie, möjligheten att på ett praktiskt sätt få relevant information om svenska små- och medelstora bolag.

Vår erfarenhet är att många små- och medelstora bolag ofta är underanalyserade och därför ofta över- eller undervärderade. Vi har därför som mål att presentera en balanserad bild av de bolag som vi analyserar där läsarna får tal del av både vår syn på potentialen i en eventuell investering och samtidigt ges möjlighet för läsaren att bilda sin egen uppfattning.

Vårt mål är att hjälpa investerare att hitta små- och medelstora bolag genom att vara en högkvalitativ källa till information och spännande investeringsidéer. Vi strävar efter att ge en rättvisande bild av det analyserade företaget för att intressenter ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut. Därför är alla våra analyser skrivna ur ett investerarperspektiv, för att kunna förmedla det vi tror våra läsare är intresserade av.

Vår filosofi bygger på vår bakgrund som investerare och analytiker.

”Vi skriver analyserna såsom vi skulle vilja läsa dem.”

Läs våra interna regler

Bolagssamarbeten

Analyst Group samarbetar med bolag som vill öka sin kännedom bland aktiesparare samt nå ut med information om börsnoteringar (IPO:s) eller nyemissioner till intressenter. En analys av ert bolag ger marknaden tillgång till ny information från en tredje part. Därmed kan ni nå intressenter som inte annars skulle känt till bolaget, något som kan resultera i en mer rättvis värdering.

Vi skräddarsyr varje samarbete för att tillgodose de önskemål och behov som just ni har. Kontakta oss gärna (http://analystgroup.se/kontakt/) om ni känner att ert bolag inte når upp till sin fulla potential på aktiemarknaden.