IPO Letter

Om IPO Letter

IPO-Letter ger dig möjlighet att ta del av de mest intressanta börsnoteringarna, listnings- och nyemissionerna bland svenska småbolag.

Baserat på analys av bolaget och erbjudandet gör våra analytikers en bedömning av vilka transaktioner som har goda förutsättningar att lyckas, liksom vilka vi anser att investerare bör vara mer försiktiga med.

Värdedrivarna för varje bolag beskrivs kortfattat, kombinerat med en reflektion kring värdering vid olika scenarion. Därefter görs en bedömning av ledning och styrelse, riskprofil, affärsmodellens kvalité och bolagets värdedrivare, allt enligt Analyst Groups ratingsystem.

Tidshorisonten i tabellen nedan är alltid tre månader efter noteringsdatumet.

company_logo

Edgeware

Senaste 10 åren har Edgeware växt kraftig och är idag lönsamma med positiva marginaler. Den adresserbara marknaden förväntas växa i god takt framgent, ...mer

Sector:

IT

Datum:

2016-12-08

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Chemotech

ChemoTech kan vara ett intressant tillskott till portföljen för den riskvillige. Tekniken är relativt ny samtidigt som konkurrensen inom onkologi är hård...mer

Sector:

Hälsovård

Datum:

2016-11-16

Rating:

Bull 1

Kurs:

company_logo

THQ Nordiq

THQ Nordic är ett svenskt företag som förvärvar, utvecklar, förlägger och spel. Vid teckningskurs anses bolaget vara attraktivt värderat. Det som komme...mer

Sector:

Spel

Datum:

2016-11-16

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Smart Eye

Smart Eyes har ett first move advantage på en marknad med god underliggande tillväxt och där det i närtid finns möjlighet att sluta avtal med ledande akt...mer

Sector:

Industrivaror

Datum:

2016-11-16

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Aino Health

Aino Health har ett positivt kassaflöde på den finska hemmamarknaden och välrenommerade kunder. Med ett proof of concept och skalbar affärsmodell avser bo...mer

Sector:

Hälsovård

Datum:

2016-12-08

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

SeaTwirl

SeaTwirl utvecklar ett nytt koncept av vertikalaxlad vindkraftteknik till havs och befinner sig i utvecklingsstadiet av den fullskaliga produkten ”SeaTwirl ...mer

Sector:

Energi

Datum:

2016-12-08

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Camanio Care

Camanio Cares tillväxt drivs av tydliga triggers, stark underliggande marknadstillväxt, intressant teknik och kompetenta nyckelpersoner. Även om en investe...mer

Sector:

Hälsovård

Datum:

2017-03-23

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

Unibap

Unibap verkar på en stor och snabbväxande marknad. Med sin nya produkt IVS-70 ska de kombinera robotik och artificiell intelligens för att förbättra näs...mer

Sector:

IT

Datum:

2017-03-23

Rating:

Bull 1

Kurs:

company_logo

A1M Pharma

A1M Pharma befinner sig i ett spännande skede där planerade fas I/II-studier tar bolaget in i nästa skede. Potentialen bedöms som mycket stor. Den höga p...mer

Sector:

Hälsovård

Datum:

2017-04-05

Rating:

Bull 2

Kurs:

company_logo

FM Mattsson

FM Mattsson Mora Group är en svensk tillverkare av armaturer såsom vattenkranar och termostatblandare. De har en ledande marknadsposition i Norden (exkl. Is...mer

Sector:

Industrivaror

Datum:

2017-04-05

Rating:

Bull 3

Kurs:

company_logo

Surgical Science

Surgical Science verkar på en marknad med god underliggande tillväxt. Det finns även potential för bolaget att licensiera befintliga produkterna till indu...mer

Sector:

Hälsovård

Datum:

2017-06-05

Rating:

Bull 2

Kurs:

Teckna ej

company_logo

Freedesk

Freedesk är ett Svenskt företag vars affärsidé är att utveckla och sälja ergonomiska kontorsprodukter. Bolaget har inlett ett samarbete med en av de st...mer

Sector:

Sällanköpsvaror

Datum:

2017-04-02

Rating:

Bear 3

Kurs:

company_logo

IApotek

iApoteket är ett svenskt onlineapotek som driver två ehandelsplattformar, shaveit.se och iApoteket.se. De avser att bli en utmanare och ta marknadsandelar f...mer

Sector:

Retail

Datum:

2017-06-05

Rating:

Bear 4

Kurs: